Arşivlenen derslere erişim hususu hk.

Üniversitemiz Senatosunca alınan 03.10.2023 tarih ve 443-7 sayılı karar uyarınca;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin uzaktan eğitim sistemimizde yer alan geçmiş dönemlere ait arşivlenmiş video kayıtlarına ve ders materyallerine erişimi durdurulmuştur.

Saygılarımızla.

HIZLI ERİŞİM